Možné porodní a poporodní komplikace

Při porodu mohou nastat situace a zásahy ze strany porodníka, které pomáhají urychlení samotného porodu a to především z důvodu ochrany rodičky, tak i z hlediska zdraví miminka. To, jestli jsou vždy nutné a jsou provedeny oprávněně, nelze obecně posuzovat a je to velmi individuální. Nás zajímá především nástřih hráze, který je dle našeho názoru často proveden rutinně a zbytečně.

 

Epiziotomie – nástřih hráze

Epiziotomie je chirurgický nástřih v oblasti perinea – hráze (oblast mezi pochvou a konečníkem) prováděný výlučně v druhé době porodní. Jejím smyslem je zvětšení poševního otvoru a ochrana ženy před spontánním natrhnutím v oblasti perinea.

Nástřih hráze může být ale velmi nepříjemný – jde často o špatné hojení a pozdější následky týkající se bolesti při vyprazdňování, omezený milostný život, nutnost plastické operace hráze, inkontinence v pozdějším věku a další. O hojení hráze si můžete přečíst tady.

 

Inkontinence

Inkontinencí nazýváme mimovolný únik moči – stav, při němž pacient není schopen sám vědomě regulovat odchod moči. Ač by se mohlo zdát, že tato porucha ztěžuje život převážně starším lidem, opak je pravdou. Nekontrolovaným únikem moči trpí převážně ženy v produktivním věku. Statistiky vypovídají o tom, že například stresovou inkontinencí trpí asi 20 % žen ve věku kolem 45 let. Odborné prameny uvádějí, že s tímto problémem přichází do styku, třeba jen na přechodnou dobu, až 50 % žen.

Inkontinence je důsledkem změn břišního svalstva a svalů pánevního dna, k němuž při vývoji plodu a po porodu dochází. Samovolný únik moči po porodu, a to i při minimální námaze, je důsledkem oslabení těchto svalů.

 

Doporučujeme další zajímavé články

Mgr. Renata Zichová

Mgr. Renata Zichová

CEO

Renata Zichová, matka dvou dětí nejdříve vymyslela Aniball pro těhotné ženy, a teď přichází na trh s pomůckou Aniball

Inco. Renata vystudovala právnickou fakultu, ale právnické prostředí ji nikdy nebavilo. Při prvnímu porodu se zrodila

nejen její dcera, ale také myšlenka Aniballu a tím se i naprosto změnilo její profesní směřování. Téma porodu a vše související

se stalo tématem, ve kterém vidí smysl. Stejně jako podpořit ženy a jejich sebevědomí, přirozený pohled na porod, sdílení

informací a zkušeností porodních asistentek, dul i maminek.