Nástřih hráze

Epiziotomie (nástřih hráze) je chirurgický nástřih v oblasti perinea – hráze (oblast mezi pochvou a konečníkem) prováděný výlučně v druhé době porodní. Jejím smyslem je zvětšení poševního otvoru a ochrana ženy před spontánním natrhnutím v oblasti perinea.

Nástřih hráze může být ale velmi nepříjemný – jde často o špatné hojení a pozdější následky týkající se bolesti při vyprazdňování, omezený milostný život, nutnost plastické operace hráze, inkontinence v pozdějším věku a další. Prohlédněte si videovizualizaci zde.

Jak se nástřih hráze provádí?

Když se objeví hlavička a hrdlo dělohy je maximálně roztažené, tak se na vrcholu kontrakce provede nástřih pochvy v úhlu směrem od konečníku. Vhodný okamžik, velikost a směr závisí na zkušenostech porodníka. Nástřih může být vedený přímo dole (mediální neboli středová epiziotomie) nebo dole šikmo do strany (mediolaterální epiziotomie). U nás se provádí hlavně mediolaterální epiziotomie. Nastřihnuté nebo natrhnuté místo se zašije v lokální anestézii okamžitě po narození dítěte a vypuzení placenty.

 

Je epiziotomie opravdu potřebná?

Jsou případy, kdy je epiziotomie nevyhnutelná nebo prospěšná: urychlení porodu dítěte, které má problémy (hlavně s dýcháním), porod nezralého plodu, ulehčení porodu pánevním koncem, rozšíření velmi úzkého vaginálního otvoru.

Při většině porodů s aplikovanou lokální masáží a kontrolou tlačení se však vaginální tkáň bez problémů roztáhne a vrátí do původní polohy sama. A když se náhodou stane, že se přirozeně natrhne, rána je menší a méně bolestivá než chirurgický nástřih a obyčejně vyžaduje méně stehů než epiziotomie. Navíc při přirozeném natrhnutí hrozí menší riziko infekce než při epiziotomii.

Aniball díky postupnému roztahování oblasti hráze připraví ženu na porod bez nástřihu nebo s minimálním nástřihem.

 

Jaké je riziko nástřihu hráze?

Výzkumy poukazují na fakt, že riziko rutinních epiziotomií převažuje jejich deklarované výhody. American College of Obstetricians and Gynecologists nedoporučuje vykonávání rutinních epiziotomií. Světová zdravotnická organizace má oficiální doporučení: „Systematické vykonávání epiziotomie nemá opodstatnění. Na ochranu perinea by měly být použity alternativní metody. S výjimkou případů, kdy je dítě v nouzi, výzkumy dokazují, že epiziotomie přináší většinou více bolesti a utrpení pro matky než užitku pro děti.“

 

Další případné problémy epiziotomie :

  • Trhliny směrem k análnímu otvoru, které vyžadují operační zákrok. těhotná zrzka2Epiziotomie vzniku hlubokých trhlin nepředchází, ale je naopak často jejich příčinou. Odborná literatura uvádí, že anální poranění zřídkakdy vznikají jinak než samovolným pokračováním nástřihu.
  • Krevní ztráty. Při nástřihu hráze dochází ke zvýšené ztrátě krve, odborné studie udávají zvýšení pravděpodobnosti krvácení až o 450 %.
  • Infekce, otoky a záněty.
  • Velké poporodní bolesti. Epiziotomie je většinou mnohem bolestivější než spontánně vzniklé natržení, vzhledem k tomu, že při spontánním natrhnutí se obvykle poraní jen vrchní vrstva tkáně – říkáme tomu ruptura 1. stupně. Epiziotomie je vždy minimálně poraněním 2. stupně. Bolest po nástřihu hráze trvá týdny, někdy dokonce i celé měsíce.
  • Ochabnutí pánevního svalstva. Výzkumy dokazují, že nejpevnější pánevní dno mají po porodu ty ženy, jejichž hráz nebyla nastřižena.
  • Inkontinence. Samovolný únik moči v případě epiziotomie nebo přirozeného natrhnutí od 2. stupně výše je mnohem častější než u žen, jejichž hráz zůstala nepoškozená.
  • Neschopnost nebo opožděná schopnost mít pohlavní styk, což úzce souvisí se sešíváním stehů a zmíněnými bolestmi po porodu.

 

Další zajímavé informace o nástřihu hráze a její prevenci se dozvíte tady:

Jaký je počet nástřihů hráze v České republice?

Prevence nástřihu hráze