Únik moči (inkontinence)

těhotná-174x300

Problémy s únikem moči v těhotenství a inkontinence po porodu nejsou vůbec vzácné. Jedná o tzv. stresovou inkontinenci a zkušenost s ní podle statistik má asi 60 % žen během těhotenství a kolem 30 % po porodu. Ženy většinou zaskočí a překvapí při kýchání, kašli, zvedání těžších věcí, smíchu, skákání na trampolíně.

Inkontinence je důsledkem změn břišního svalstva a svalů pánevního dna, k němuž při vývoji plodu a po porodu dochází. Samovolný únik moči po porodu, a to i při minimální námaze, je důsledkem oslabení těchto svalů.

Inkontinencí nazýváme mimovolný únik moči – stav, při němž pacient není schopen sám vědomě regulovat odchod moči. Ač by se mohlo zdát, že tato porucha ztěžuje život převážně starším lidem, opak je pravdou. Nekontrolovaným únikem moči trpí převážně ženy v produktivním věku. Statistiky vypovídají o tom, že například stresovou inkontinencí trpí asi 20 % žen ve věku kolem 45 let. Odborné prameny uvádějí, že s tímto problémem přichází do styku, třeba jen na přechodnou dobu, až 50 % žen.

 

Projevy inkontinence:

  • únik moči při zvedání břemen, při kýchnutí, kašli, skákání na trampolíně
  • buzení se ze spánku kvůli potřebě se vyprázdnit
  • nepředvídatelný únik moči, např. při stresu nebo ve spánku
  • neschopnost zadržet proud moči pomocí stažení svěrače  Pozor: Proveďte pouze jednu zkoušku – nikdy neposilujte svěrače při močení. Pozn.: K úniku moči často dochází hlavně večer, kdy jsou svaly pánevního dna po celém dni již unavené.

Prevence inkontinence

Hlavní prevencí je tedy posilování svalů pánevního dna cvičením. K tomuto účelu skvěle poslouží zdravotnická pomůcka Aniball. Díky cvičení s Aniballem zjistíte, kde se nachází a jak fungují svaly pánevního dna. Doporučená cvičení na zpevnění pánevního dna najdete zde.