Rozhovor s odborníkem

Chtěli bychom vám představit zajímavé lidi v oblasti porodnictví, gynekologie a těhotných žen. Přiblížit jejich názory a postoje. Často jde o velmi inspirativní a zajímavé podněty, za které jsme opravdu rádi. 

Jako první jsme vyzpovídali oblíbenou dulu a fyzioterapeutku Janu Čurdovou, která doprovází ženy k porodu více jak 20 let. Její zkušenosti jsou bohaté a jak dobře víme, Jana je jednou z těch, které se neustále vzdělávají a o téma se s velkou láskou zajímají. Jasným důkazem jsou stovky spokojených maminek a miminek 🙂

Jano, je možné se na porod připravit?

Určitě ano a důvodů je mnoho. Za prvé dobrá tělesná a psychická příprava při samotném porodu dává pocit bezpečí, jistoty a sebedůvěry. Je pak mnohem jednodušší naslouchat svému tělu i dítěti. Za druhé dobrý přístup k porodu výrazně zlepšuje jeho průběh a pravidelné cvičení pomůže zlepšit porodní proces.

 

Jedním z častých a obávaných lékařských zásahů při porodu je nástřih hráze (epiziotomie) na konci druhé doby porodní. Proč a kdy se nástřih provádí?

Epiziotomie je chirurgické nastřižení hráze (perinea) při porodu. Jde o poranění druhého stupně, při kterém se rozstřihnou tři vrstvy tkání (kůže, podkoží a svaly pánevního dna). Provádí se nejčastěji kvůli zvětšení vaginálního otvoru, urychlení porodu a prevenci většího natržení. Často se však nástřih provádí rutinně za účelem usnadnění práce zdravotnického personálu. V českých porodnicích je tato praxe bohužel velmi častá, a to zejména u žen, které rodí poprvé – ze statistik vyplývá, že je v Česku nastřižena každá druhá žena. Přitom stanovisko Světové zdravotnické organizace je jasné: Neexistují žádné spolehlivé důkazy o tom, že rutinní provádění epiziotomie má příznivé účinky, existují však jasné důkazy o tom, že může způsobit škodu. Akceptovatelná míra nástřihu dle doporučení WHO by se měla pohybovat kolem 10 %, tj. nástřih by měl být proveden maximálně jedné z deseti žen. Ze statistik z roku 2010 vyplývá, že v českých porodnicích bylo nastřiženo 51 % žen! Naším vzorem by se mohly stát země, kde pracují dle doporučení WHO. Například v Dánsku bylo ve stejném roce provedeno jen 5 % nástřihů, ve Švédsku či na Islandu 7 %. Ačkoliv je nástřih hráze v některých případech nutný k zajištění bezpečného porodu, řada profesních lékařských organizací nyní souhlasí, že by měl být prováděn zřídka – v případě tísně plodu či matky například.

 

Může žena rodička nástřih hráze nějak ovlivnit?

V rámci přípravy na porod je dobré se podívat na nejnovější standardy předporodní péče. Dozvíte se z nich, mimo jiné, že žádná nemocnice v ČR nemůže provádět epiziotomii rutinně. Žena má právo na informovaný souhlas i na informované odmítnutí. V porodním plánu může svůj postoj k nástřihu jasně prezentovat. Zdravotníci jsou povinni respektovat její předem vyslovené přání.

roztáhnou trojnásobně z cca 3 na 10cm. Proto je jasné, že netrénovaná svalová tkáň se může trhat. Cvičení s Aniballem je tedy nejen prevencí mikrotraumat v průběhu porodu, ale i prevencí rutinního přestřižení svalů, což se děje při epiziotomii.

 

dula Jana Čurdová

 Jak vnímáte přípravu na porod u nás v ČR? Připravují se maminky?

Jen málo těhotných maminek si je vědomých toho, že na porod je nejen možné, ale taky hodně důležité se připravit. A to nejen psychicky, ale i fyzicky. To, jak jste připraveny k porodu, má rozhodující vliv na jeho průběh. Ženy, které se v rámci přípravy naučily pracovat s pánevním dnem, poznaly své tělo, mají určitě větší sebedůvěru a porodu se pak již neobávají. Dnes naštěstí těchto žen přibývá.

 

Jak je tedy možné se připravit? Existuje nějaká pomůcka?

Mezi praktické metody přípravy na porod patří například správně prováděná masáž hráze nebo používání vhodných zdravotnických pomůcek. Já osobně mám zkušenosti s pomůckou Aniball, zdravotnickým prostředkem, který funguje na jednoduchém principu ručního nafukování silikonového balonku pumpičkou. S touto pomůckou má předporodní příprava smysl – umožňuje ženě pochopit své tělo, uvolnit a protáhnout svaly pánevního dna a tím vhodně připravit porodní cesty. Aniball pomáhá nejen uvolňování těchto svalů, ale je to i výborná pocitová příprava na porod – žena se při porodu těchto pocitů, které již důvěrně zná, neleká. Samotná vypuzovací fáze je pak mnohem snadnější a minimalizuje se riziko natržení nebo nástřihu hráze a to je důležité pro pohodlí ženy bezprostředně po porodu i v pozdějším životě. Zejména proto, že seznam potenciálních problémů, s nimiž se mohou maminky po epiziotomii setkat, je velmi dlouhý. Mezi časté následky patří bolest, nepohodlí, infekce, záněty apod. Ale nejen to. Tento postup může navíc způsobit trvalé oslabení svalů pánevního dna, což je častou příčinou inkontinence, může mít také velký vliv na opožděnou schopnost sexuální aktivity. Jizva po nástřihu je jizvou nejen na těle, ale i na duši.

 

Co považujete za největší přínos tohoto cvičení?

Skvělá věc je, že díky cvičení s touto pomůckou může žena zjistit, v jaké poloze jí bude porod nejlépe vyhovovat. Stačí, že zkusí vytlačit balonek například vleže na boku, ve stoje, v podřepu, na všech čtyřech. Porod v poloze, ve které se cítí nejlépe vaše tělo, je zpravidla nejbezpečnější (tělo totiž instinktivně ví, co má udělat, aby se dítě narodilo nejrychlejší a nejjednodušší cestou). Ve své praxi (a ne-jen mé) jasně vidím, že porody žen, které cvičily s touto pomůckou, jsou rychlejší a jednodušší. V letošním roce z mých 36 klientek, které s balonkem Aniball cvičily, byly nastřiženy jen dvě ženy! Celkem 64 % z nich porodilo bez poranění, dalších 30,5 % mělo jen kosmetické šití (1–3 stehy) a nastřiženo bylo jen 5,5 %. Aniball je dobrým pomocníkem, jak se zbavit strachu z porodu, a skvělý způsob, jak získat sebedůvěru pro porod. Trénink s Aniballem opravdu umožňuje větší flexibilitu tkání, které by mohly potencionálně prasknout při průchodu hlavičky dítěte. Díky tomu, že je hráz uvolněná, nejen že neklade takový odpor, ale aktivně urychluje rození dítěte, což je pro dítě bezpečnější. Takto připravená tkáň se daleko lépe hojí. Pomůcku jde skvěle využít k posílení svalů pánevního dna také po porodu, dochází k rychlejší regeneraci.

 

Existují nějaká negativa spojená s tímto cvičením? Nemůže se kvůli tréninku pochva rozšířit trvale?

Ne, je tomu právě naopak. Tato mylná informace bohužel často vede k rezignaci na cvičení. Tato otázka však vyžaduje delší vysvětlení. Svaly pánevního dna jsou složeny z mnoha mikroskopicky malých vláken. Tato vlákna se při svalové kontrakci stahují díky působení dvou látek – aktinu a myozinu. Ke stažení dochází pouze tehdy, jsou-li svaly trénovány opatrně a zůstanou neporušené. Pokud se však během porodu svaly pánevního dna v průběhu zhruba 20– 30 minut roztáhnou o 300 %, vznikají mikroskopická zranění, která se v krátkém čase zajizví – toto už však znemožňuje pozdější stahování svalových vláken. K maximálnímu roztažení svalů pánevního dna dochází v momentu procházení hlavičky dítěte – svaly se roztáhnou trojnásobně z cca 3 na 10cm. Proto je jasné, že netrénovaná svalová tkáň se může trhat. Cvičení s Aniballem je tedy nejen prevencí mikrotraumat v průběhu porodu, ale i prevencí rutinního přestřižení svalů, což se děje při epiziotomii.

 

Je tento typ cvičení (příprava porodních cest) něco nového?

Inspirací k vytvoření pomůcky bylo africké porodnictví, kde se ženy už od pradávna připravovaly k porodu pomocí speciální tykve zvané kalebasa. Její přirozený tvar umožňuje ženám vykonávat cvičení (podobně jako s Aniballem), které prakticky eliminuje riziko natržení. Jak je vidět – vracíme se ke kořenům.

 

Jana Čurdová, dula, fyzioterapeutka