Limitovaná sleva 25%. Nakupujte zde!

Aniball blog

Co je inkontinence a jak ji léčit?

aniball-ikontinence

Nedobrovolný a nekontrolovatelný únik moči je závažný problém, který určitě nepostihuje pouze seniorky, ale může potkat každou ženu v jakémkoliv věku, byť pouze přechodně (např. po porodu).

Vzniká z řady příčin (vrozené defekty, neurologické patologie, záněty a karcinom močových cest, oslabení pánevního dna těhotenstvím, porodem, menopauzou, dlouhodobou fyzickou námahou, obezitou,..) a významně negativně ovlivňuje kvalitu života ženy z mnoha hledisek- hygienického, zdravotního, ekonomického a v neposlední řadě i společenského.

Je většinou léčitelná v každém věku, bohužel největším problémem jsou rozpaky a zatajování těchto potíží, které často mohou vést k omezování osobních, společenských, pracovních aktivit a mívají negativní vliv i na duševní stav ženy (úzkost, nespavost, izolovanost….).

Neobávejme se o tomto tématu otevřeně hovořit, není důvod se stydět, s nedobrovolným únikem moči se v průběhu svého života může setkat každá druhá žena.

Vždy je potřeba potíže konzultovat s odborníkem, který určí příčinu a pomůže zvolit nejvhodnější řešení! Samovolný únik moči může souviset se závažnou např. onkologickou diagnózou a je proto vhodné nejdříve vyhledat lékaře!

Nejčastejší typy inkontinence

Stresová

Vznikající při tělesné zátěži. Projevuje se únikem moči při fyzické aktivitě související s náhlým zvýšením nitrobřišního tlaku- kašli, smíchu, prudkém pohybu.

Příčinou mohou být vrozené dispozice, oslabení pánevního dna- těhotenstvím, porody, dlouhodobou fyzickou námahou, nedostatkem estrogenů v menopauze, chronickým kašlem, úrazy či operacemi pánve, obezita, kouření.

Urgentní

Při tzv. hyperaktivním močovém měchýři. Projevující se naléhavým nucením na močení spojeným většinou se samovolným únikem moči ve dne i v noci. Takto postižení pacienti bývají zoufalí, fyzicky i psychicky doslova vyčerpaní, protože je tento problém ovlivňuje a značně omezuje v jejich každodenním životě.

Primární příčinou urgentní inkontinence mohou být různá neurologická onemocnění nebo tyto obtíže nastávají sekundárně jako důsledek zánětu, nádorového onemocnění, operace či ozařování močového traktu.

Inkontinence po porodu

Těhotenství a porod samozřejmě znamenají pro pánevní dno značnou zátěž, což se krátkodobě v poporodním období může projevovat samovolným únikem moči. Pokud však tento problém přetrvává déle než 6 měsíců, bývá známkou většího poškození pánevního dna a je potřeba jej řešit.

Jak léčit inkontinenci?

Prvním krokem léčby, zejména u stresové inkontinence, by mělo být cílené zpevňování svalů pánevního dna, které pravidelným a vytrvalým tréninkem vede ke zmírnění či dokonce k úplnému vymizení potíží. Vlastní cviky nejsou nijak náročné, a pokud jsou prováděny důsledně a pravidelně opravdu mohou vést k úspěchu.

Pravidelné procvičování této oblasti navíc celkově zlepšuje kvalitu života ženy, sexuální prožitky, plodnost, regenerační poporodní procesy a předchází např. bolestem bederní páteře, sestupu rodidel, bolestivé menstruaci, apod.

Svaly pánevního dna používáme častěji než bychom očekávali a jejich správná funkce je podmínkou řady každodenních pohybových stereotypů. Je důležité, abychom je uměli dobře vnímat a dle potřeby zvládali aktivovat nebo uvolňovat. Svépomocí však bývá obnovování těchto funkcí obtížné, protože některé ženy si ani neuvědomují, že tyto svaly mají.

Doporučené pomůcky na léčbu

Užitečným pomocníkem může být zdravotnický prostředek Aniball Inco, který slouží k objevení pánevního dna, jeho síly a pochopení na jakém principu pracuje. Balonek Inco zavedený do pochvy se díky svému proměnlivému tvaru a velikosti optimálně přizpůsobí individuální anatomii ženy a v tomto spočívá jeho hlavní výhoda. Balonek poskytuje důležitou zpětnou vazbu o kvalitě práce svalů, protože aktivací a naopak uvolněním svalů pánevního dna dochází k mírnému pohybu balonku uvnitř pochvy.

Další zajímavé informace: