Poradíme vám, co všechno zařídit před porodem. Poradíme vám, jak zažádat o mateřskou dovolenou, na co se připravit v porodnici a kdy si zajistit dětského lékaře.

 

Nárok na mateřskou dovolenou

 

Nárok na mateřskou dovolenou vyplývá těhotné ženě ze zákona (zákoník práce § 166). V současnosti má žena nárok na mateřskou dovolenou v rozsahu 28 týdnů při narození jednoho dítěte. Při narození dvou a více dětí je to 37 týdnů.

Během mateřské dovolené pobírá žena dávku nemocenského pojištění – mateřskou a to v případě, pokud byla v posledních dvou letech před porodem nemocensky pojištěna minimálně 270 dnů. Pokud pojištěna nebyla, na mateřskou nárok nemá. V tom případě po narození dítěte má nárok na rodičovský příspěvek.

6 až 8 týdnů před předpokládaným datem porodu vystaví gynekolog těhotné ženě „Žádost o mateřskou“, kde uvede datum nástupu na mateřskou dovolenou. Uvedený formulář předá zaměstnankyně v příslušné pobočce sociální správy, přičemž zaměstnavateli nahlásí nástup na mateřskou dovolenou. Případně může „Žádost o mateřskou“ dát zaměstnavateli a ten (není to jeho povinnost!) žádost podá na sociální správu spolu s „Potvrzením zaměstnavatele o zaměstnanci pro účely uplatnění nároku na dávku v nemoci“.

Mateřská se poskytuje za dny a vyplácí se měsíčně pozadu.

 

Zvolit si dětského lékaře a dohodnout se na péči

 

V porodnici od čerstvé matky žádají jméno, adresu ordinace a telefonní číslo dětského lékaře, který se bude o novorozené děťátko starat po návratu domů. Z toho důvodu je nutné si pediatra zvolit dopředu a dohodnout se s ním na péči o dítě. Dále je vhodné vědět, zda na první návštěvu s novorozencem je nutné přijít k němu do ordinace, nebo navštěvuje novorozence doma (návštěvy doma jsou spíše výjimkou než pravidlem). Je třeba si dát pozor, abyste na první návštěvu nepřišli během běžných ordinační hodin, když je v čekárně mnoho nemocných lidí! Nejlepší je se na návštěvě domluvit telefonicky nebo přijít během hodin poradny.

 

 

Další možné zařizování

 

Volba porodnice a dohoda s porodníkem – můžete si porodnici, kde chcete rodit, přijít předem prohlédnout (porodnice obvykle mají určené „návštěvní hodiny“). Můžete si zvolit svého porodníka pokud s tím souhlasí (obvykle za poplatek).

Souhlasné prohlášení o otcovství – pokud rodiče dítěte nejsou manželé. Přiznání se k otcovství je možné udělat před porodem nebo po něm, a to na matrice nebo před soudem.

Odhlášení rodičovského příspěvku – je nutno tak učinit na úřadu práce a to tehdy, pokud maminka přechází z rodičovské dovolené rovnou na mateřskou dovolenou („řetězové porody“).

Nahlásit přechod na mateřskou u zdravotní pojišťovny – pokud je žena zaměstnaná, provede to za ni zaměstnavatel.