Jaký je počet nástřihů hráze v České republice?

Je to nejčastější porodnická operace, bohužel často prováděná rutinně či v mnohem větší míře, než je vhodné. Ačkoliv počet nástřihů hráze v České republice každý rok klesá, i v roce 2013 u nás máme porodnici, kde provedli nástřih hráze 80 % žen. Naproti tomu jsou tu také porodnice, kde je nástřih hráze proveden pouze u 10-15 % vaginálních porodů.

Nástřih hráze v roce 2013 podstoupilo během porodu v České republice přesně 32 817 žen. WHO doporučuje nástřih hráze provádět zhruba u 10 % vaginálních porodů [1], u těch ostatních se jedná o nadbytečný zásah, který dítěti ani rodičce nepřináší nic dobrého. Podle WHO tu tedy mělo být předloni nastřiženo nanejvýš 7 500 hrází. Jinými slovy, 25 000 žen podstoupilo tento zákrok zbytečně.

V roce 2013 7 z 10 žen, které  nástřih nepodstoupily, odešlo z porodnice bez jakéhokoliv poranění. Naopak, 1 z 10 žen, kterým byl nástřih proveden, měla navíc stejně ještě další poporodní poranění. Tudíž platí – nástřih vás před dalším poraněním neochrání; ale pokud vám nástřih neprovedou, máte 70% šanci, že odejdete z porodnice bez zranění. Tahle šance se ale bohužel liší v různých porodnicích.  Možných vysvětlení je několik – například ženy v porodnicích, kde dělají hodně nástřihů, si nemohou vybrat polohu při tlačení a rodí vleže na zádech, tudíž jim hrozí více poranění. Poloha na zádech se zvednutýma nohama je pro ženy obecně nevýhodná, ale jsou do ní často nuceny porodníky, kteří potřebují mít prostor, aby mohli nástřih provést. Je tedy možné, že takto nutí rodit i ženy, kterým nakonec nástřih neudělají, prostě proto, že se u nich jinak než v téhle poloze nerodí. Další vysvětlení, se kterým se lze setkat i v zahraniční literatuře je, že v porodnicích, kde dělají hodně nástřihů hráze, nemají porodníci ani porodní asistentky zkušenosti a znalosti, jak během porodu rodičce pomoci, aby hráz zůstala bez poranění [2]. Prostě střihnou, aniž by nad tím nějak víc přemýšleli, tím to pro ně končí a o nic dalšího se dál nestrají. Tudíž ani nedokáží pořádně rozpoznat hrozící rupturu. Vzhledem ke skutečnosti, že nástřih v českých porodnicích není žádnou prevencí poporodních poranění  a vzhledem k tomu, že nástřih hráze je poraněním sám o sobě, vychází, že pokud v průměrné české porodnici snížíme počet nástřihů hráze u vaginálních porodů o 10 %, z porodnice odejde zhruba o 10 % více žen bez jakéhokoliv poranění. Je tedy naprosto neuvěřitelné, že ve 38 porodnicích stále rodí s nástřihem hráze více jak polovina žen.

Mýtus:  Lékař dělá nástřih pouze tehdy, když je nástřih potřeba. Problém je, že u nás si o tom, kdy je nástřih potřeba, myslí každý něco jiného. Proto tu máme porodnice, kde dodržují doporučení WHO a nástřihy provádějí pouze 10-15 % žen, ale bohužel máme i porodnice, kde nástřihy provádějí 80 % žen (data z roku 2013). Ve 3 porodnicích rodilo v roce 2013 s nástřihem hráze 90 % prvorodiček, to znamená, že nástřih provádějí bez rozdílu téměř všem prvorodičkám, které přijedou včas. 

Nástřih je banalita, bez problémů se hojí a žena o něm neví. (Kéž by to tak bylo). Tuhle informaci často šíří porodníci muži, kteří nástřih sami nikdy neměli. Nevím o žádné studii v České republice, která by potvrdila, že je pro rodičky nástřih banalita, o které ani nevědí. Zato vím, že se nástřih provádí v místě, kde to má žena nejcitlivější a je to chirurgický zákrok, po kterém zbyde jizva. A ta jizva je tam napořád a chová se jako každá jiná jizva – prostě občas bolí. Při sexu, při sezení, někoho víc, někoho míň…

Nástřih je prevencí ruptur 3. a 4. stupně aneb, jestli vás nenastřihnu, roztrhnete se od dírky k dírce a už nikdy neudržíte stolici! Zvláštní je, že ačkoliv tohle vám řekne každý porodník, nikdy nikdo z nich nevzal data z českých porodnic a nepodíval se, jestli ženy s nástřihem mají méně závažných ruptur než ženy bez nástřihu. Všichni věří něčemu, co nikdy nikdo pro české porodnice nepotvrdil. Zarážející je, že se u nás data o rupturách 3. a 4. stupně ani nesbírají (poporodní poranení žen se neodlišují, bere se jen s poraněním nebo bez poranění)! Vůbec nemáme tušení, jak to s těmihle rupturami v našich porodnicích je, ale vehementně tvrdíme, že to nástřihy zachrání.

Nástřih zkracuje druhou dobu porodní (tj. čas, kdy žena vytlačuje dítě ven). Někteří primáři odpověděli, že to je 2 hodiny, jiní, že to je 1 hodina, ale došly i odpovědi, že u druhorodiček je to 5-10 minut. Těžko tedy říct, jestli nástřih něco zkracuje, když mezi porodníky ani neexistuje shoda, jak dlouhá by druhá doba porodní měla být. Když se podíváme na data z evropských zemí, vychází, že počet nástřihů hráze nemá žádný vliv na počet novorozenců, kteří měli po porodu problémy s dýcháním. Z dat, co jsou zatím dostupná, nevyplývá, že nástřih snižuje počet přidušených dětí, alespoň ne v českých porodnicích a v evropských porodnicích. 

Zdroj: http://jaksekderodi.cz/nastrih-hraze/

[1]  World Health Organization Division of Family Health Maternal Health and Safe Motherhood: Care in normal birth: a practical guide. Report of a technical working group. Geneva: World Health Organization; 1996.[2]  Begley C.M.: Intervention or interference? The need for expectant care throughout normal labour. Sex Reprod Healthc. 2014 Dec;5(4):160-4.