Aniball blog

Kegelovy cviky – proč (ne)posilovat pánevní dno?

aniball-kegelovy-cviky

V dnešním článku si něco řekneme o Kegelových cvicích, které jsou stále, i přes veškerá negativa a možné zdravotní následky, bohužel hojně doporučovány a často i lékaři mylně oslavovány. Zjistěte, jaká je skutečná pravda.

Proč se věnovat pánevnímu dnu?

Pánevní dno je důležitou strukturou lidského těla. Je zodpovědné za řadu zásadních funkcí – opěrnou, stabilizační, podílí se na mnoha každodenních pohybových stereotypech, ovlivňuje sexualitu, fertilitu, kvalitu porodu. Vzhledem k evolučním zákonitostem je označováno centrem ženské síly a sebevědomí. Je také zdrojem intuice a vitality. Více se dozvíte v našem článku o pánevním dnu.

Co jsou Kegelovy cviky?

Jedná se o techniku cvičení vyvinutou gynekologem Arnoldem Kegelem v roce 1948. Toto cvičení mělo pomoci zpevnit svaly pánevního dna. V dnešní době jsou Kegelovy cviky, díky moderním vědeckým poznatkům, považovány za přežitek, který naopak může škodit.

Co se dále dozvíte?

  • proč Kegelovy cviky škodí?
  • co způsobují?
  • jak s pánevním dnem pracovat?
  • jak správně cvičit?

Proč jsou Kegelovy cviky nevhodné?

Často bývá ženám doporučováno „posilování pánevního dna“, které je však příliš jednostranné. Zejména fyzioterapeuté důrazně varují před Kegelovy cviky, které mnohdy způsobují „přeposilování“ svalů pánevního dna, což vede ke zvýšenému napětí v pánevní oblasti a ztrátě nezbytné pružnosti.

Přetížené pánevní dno se stává zdrojem řady zdravotních problémů žen, které se urputně věnují pouze jeho posilování – Kegelovy cviky či používáním Venušiných kuliček. Nebo například u sportovkyň, které permanentně velmi namáhají střed těla. Stejně tak jako u žen, které následkem dlouhodobého stresu svaly pánevního dna podvědomě stahují. Pánevní dno je totiž také barometrem našich emocí, detektorem úzkosti nebo naopak radosti.

Zvýšená tenze pánevní oblasti se projeví bolestmi beder, bolestivou menstruací, neplodností, komplikovaným porodem s poraněním, chronickou zácpou, varixy,…ale také i častými bolestmi hlavy a psychickou nevyrovnaností.

Co Kegelovy cviky dále způsobují?

Kegelovy cviky nejenom, že nabádají k přehnanému posilování, ale i k zadržování moči a přerušovanému močení. Což souvisí se zvýšením rizika infekce močových cest a narušením vyměšovacího reflexu, které přispívá k inkontinenci!

Jak se tedy naučit s pánevním dnem vhodně pracovat?

Pro správné fungování pánevní oblasti je zásadní, aby byla zachována její pružnost. Jakákoliv nerovnováha na této úrovni se projeví dysfunkcí i na jiných, zdánlivě nesouvisejících, částech těla. Je proto důležité zvládat svaly pánevního dna dle potřeby nejen aktivovat – posilovat, ale i relaxovat – uvolňovat.

A jak tedy správně cvičit?

Osvědčenou pomůckou k nácviku vědomé relaxace či aktivace svalstva pánevního dna je Aniball nebo Aniball Inco.

Balonek Aniball pomáhá objevit pánevní dno, zjistit, kde se nachází a jak s ním efektivně pracovat v kontextu s dechem v rámci předporodní přípravy, kdy je potřeba „nacvičit“ vědomé uvolnění porodních cest pro hladší průběh porodu. Naopak po šestinedělí je důležité zaměřit se spíše na zpevnění pro prevenci stresové inkontinence. K tomuto účelu je vhodnější Aniball Inco.

 

Používání balonku Aniball/Aniball INCO je limitováno zdravotním stavem ženy. K posouzení vhodnosti cvičení a zvážení případných kontraindikací je nezbytné konzultovat použití pomůcky s lékařem, fyzioterapeutem nebo porodní asistentkou.