Porodní cesty

Otevírání porodních cest

První porodní bolesti se nazývají otevírací. Příprava porodních cest začíná v dolní části dělohy, kde se kontrakcemi otevírají porodní cesty. Jsou tvořeny kostěnou pánví a na ni se upínajícími svaly a vazy. Podle toho rozeznáváme porodní cesty tvrdé (kostěné) a porodní cesty měkké, představované tkáněmi, které se podílejí na anatomické skladbě děložního hrdla, pochvy, pánevního dna a hráze.

Porodní bolesti jsou způsobeny tlakem na nervy probíhající mezi svalovými vlákny. Sídlí hlavně v oblasti kříže, odkud se táhnou do třísel a do nohou. Na počátku porodu bývají bolesti krátké s delšími přestávkami, čím víc se porod blíží, tím se přestávky mezi kontrakcemi zkracují. Kontrakce jsou nezávislé na vůli rodičky, postupně narůstají a zase na několik minut vymizí. Při vypuzovací fázi porodu se potom přidávají bolesti porodních cest, jimiž se miminko dostává na svět. Ty jsou důsledkem rozpínání pochvy a lůna a rodičky je obvykle popisují jako nejhorší.

O bolesti rozhoduje mozek

Větší roli než bolest samotná a dokonce než její individuální práh hraje motivace a lidská schopnost bolest snášet. Přesto mohou být bolestmi zaskočeny i ženy, které už jednou rodily. Porodní bolesti jsou totiž přímo úměrné stresu: čím víc se budete bát, tím víc to bude doopravdy bolet.

Jak se připravit?

  • Informujte se o porodu, vyhnete se tak panice a strachu z neznámého.
  • Navštěvujte předporodní kurzy, kde vás naučí správné porodní techniky.
  • Před porodem cvičte s Aniballem, můžete využít různá speciální cvičení pro těhotné.
  • Navštivte nemocnici, kde chcete rodit, abyste nebyla v úplně v cizím prostředí.
  • Vezměte si na porodní sál oporu: partnera, dulu, porodní asistentku.
  • A berte porod jako fyziologický jev, na který je ženské tělo připraveno, bolest tak snáz překonáte.

 

Ženské tělo je „stavěno na porod“, umí to a vy to zvládnete!