Prevence nástřihu

Epizotomie (nastřihování při porodu v oblasti mezi pochvou a konečníkem) se v současnosti provádí běžně.

 

Mnohé studie a odborné publikace se ovšem shodují na tom, že:

  • nástřih hráze nepomůže urychlit porození dítěte – nijak výrazně neovlivňuje délku vypuzovací doby (viz DOLEŽAL, Antonín, et al. Porodnické operace. Praha: Grada Publishin, 2007. 376 s. ISBN 978-80-247-0881-2)
  • epizotomie nechrání dno pánevní více než přirozené natržení – narušení je skoro stejné, u nastřižení často i horší (nastřižení se může dál natrhnout a to až ke konečníku). Výstižný je příklad s kusem látky – roztrhnout látku je obtížné, jakmile ale kousek látky nastřihnete, pak jde jednoduše roztrhnout celá. (viz www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15051557)
  • rutinní nástřih hráze je horší než případné natržení, které vůbec nemusí vzniknout. Je také fakt, že nástřih je proveden napříč strukturami, ale natržení si vždy vybírá místo, které je nejslabší (kterým neprochází žádné větší cévy a nervy).

 

Jak se nástřihu hráze vyhnout? Pravděpodobnost natržení hráze u porodu nebo epizotomie snižuje spontánní tlačení. Významnou roli hraje i poloha při porodu. Při klasické porodnické poloze v leže na zádech s nohama nahoru jste vystavena vysoké pravděpodobnosti, že se natrhnete či bude nutná epiziotomie. (viz www.prirozeny-porod.eu/klady-a-zapory-jednotlivych-porodnich-poloh/) Např. ve vzpřímené poloze je porodní kanál až o 30 % větší, epizotomie k rozšíření porodních cest pak tedy není nutná. (viz http://naturalchildbirthworld.com/childbirth-positions/)

V ČR byla v roce 2010 provedena epizotomie  v 35,6 % porodů (u vaginálních porodů v 46,3 % případech). Téměř každá druhá žena je u nás (zřejmě rutinně) nastřihávána. (viz www.uzis.cz/system/files/rodnov2010.pdf) Přičemž celosvětovou tendencí  je snižování počtu nástřihů hráze (studie jej označují dokonce jako škodlivou praktiku a jednoznačně nepodporují jeho rutinní provádění).

Jak předejít natržení hráze u porodu?

Prospěšná během předporodní přípravy určitě může být pravidelná masáž  a uvolňování hráze (pokud je ovšem prováděná správně, což často bohužel nebývá). Významným pomocníkem může být zdravotnická pomůcka k porodu – Aniball určená k procvičování svalstva pánevního dna, přípravě porodních cest a zpevnění svalstva pánevního dna po porodu. S předporodním cvičením můžete 3-4 týdny před termínem.