Prevence nástřihu hráze

Epiziotomie je chirurgický nástřih v oblasti hráze – perinea (oblast mezi pochvou a konečníkem) prováděný výlučně v druhé době porodní. Jejím smyslem je zvětšení poševního otvoru k usnadnění průchodu novorozence a ochrana ženy před spontánním natrhnutím v oblasti perinea.

 

Jak se nástřih hráze provádí?

 

 Vhodný okamžik, velikost a směr závisí na okolnostech porodu a zkušenostech porodníka či porodní asistentky. Nejčastěji se provádí mediolaterální epiziotomie (nástřih šikmo do strany). Nastřihnuté (případně natrhnuté) místo se zašije v lokální anestezii okamžitě po narození dítěte a vypuzení placenty.

Je epiziotomie opravdu potřebná?

 

 Ano, určitě existují případy, kdy je epiziotomie prospěšná či nevyhnutelná. Především jedná-li se o urychlení porodu a záchranu dítěte (v ohrožení života např. nedostatkem kyslíku), porod nezralého plodu, ulehčení porodu pánevním koncem, rozšíření velmi úzkého vaginálního otvoru.

 Vědecké výzkumy však poukazují na fakt, že riziko rutinních epiziotomií převažuje jejich deklarované výhody. American College of Obstetricians and Gynecologists nedoporučuje vykonávání rutinních epiziotomií.

Světová zdravotnická organizace má oficiální doporučení: „Systematické vykonávání epiziotomie nemá opodstatnění. Na ochranu perinea by měly být použity alternativní metody. S výjimkou případů, kdy je dítě v nouzi, výzkumy dokazují, že epiziotomie přináší většinou více bolesti a utrpení pro matky než užitku pro děti.“

 U většiny porodů s aplikovanou lokální masáží, kontrolou tlačení a také po efektivní předporodní přípravě se zdravá vaginální tkáň (díky své myofasciální složce) bez problémů roztáhne a posléze vrátí do původního stavu. A pokud se náhodou přirozeně natrhne, rána je obvykle menší, méně bolestivá než chirurgický nástřih všemi vrstvami a obyčejně vyžaduje méně stehů než epiziotomie.

 Aniball díky postupnému zlepšování elasticity oblasti hráze připraví ženu na porod bez rizika poranění či nutnosti nástřihu.

Následky nástřihu hráze:

Jde především o špatné hojení této oblasti a dlouhodobé následky týkající se bolesti při vyprazdňování, omezený milostný život, nutnost plastické operace hráze, inkontinence v pozdějším věku a další.

 

Trhliny směrem k análnímu otvoru, které vyžadují operační zákrok. Epiziotomie vzniku hlubokých trhlin nepředchází, ale je naopak často jejich příčinou. Odborná literatura uvádí, že anální poranění zřídkakdy vznikají jinak než samovolným pokračováním nástřihu.

Krevní ztráty. Při nástřihu hráze dochází ke zvýšené ztrátě krve, odborné studie udávají zvýšení pravděpodobnosti krvácení až o 450 %.

Infekce, otoky a záněty.

Velké poporodní bolesti. Epiziotomie je většinou mnohem bolestivější než spontánně vzniklé natržení, vzhledem k tomu, že při spontánním natrhnutí se obvykle poraní jen vrchní vrstva tkáně – říkáme tomu ruptura 1. stupně. Epiziotomie je vždy minimálně poraněním 2. stupně. Bolest po nástřihu hráze trvá týdny, někdy dokonce i celé měsíce.

Ochabnutí pánevního svalstva. Výzkumy dokazují, že nejpevnější pánevní dno mají po porodu ty ženy, jejichž hráz nebyla nastřižena.

Inkontinence. Samovolný únik moči v případě epiziotomie nebo přirozeného natrhnutí od 2. stupně výše je mnohem častější než u žen, jejichž hráz zůstala nepoškozená.

Neschopnost nebo opožděná schopnost mít pohlavní styk, což úzce souvisí se sešíváním stehů a zmíněnými bolestmi po porodu.

 

Natržená či nastřižená tkáň je obvykle scelena pomocí stehů, které se po 2 týdnech rozpustí a vypadnou. Někdy se ale mohou vyskytnout komplikace. Abychom jim předešli, je potřeba o místo nástřihu správně pečovat.

Mgr. Renata Zichová

Mgr. Renata Zichová

CEO

Renata Zichová, matka dvou dětí nejdříve vymyslela Aniball pro těhotné ženy, a teď přichází na trh s pomůckou Aniball

Inco. Renata vystudovala právnickou fakultu, ale právnické prostředí ji nikdy nebavilo. Při prvnímu porodu se zrodila

nejen její dcera, ale také myšlenka Aniballu a tím se i naprosto změnilo její profesní směřování. Téma porodu a vše související

se stalo tématem, ve kterém vidí smysl. Stejně jako podpořit ženy a jejich sebevědomí, přirozený pohled na porod, sdílení

informací a zkušeností porodních asistentek, dul i maminek.