Pro odborníky

Avízovaná funkčnost, bezpečnost a účinnost zdravotnického prostředku Aniball je stále prověřována z klinického, statistického i praktického hlediska.

Aniball Klinicka Studia

Klinické studie

Nezávislá klinická studie Antepartální možnosti prevence epiziotomie a ruptury hráze při porodu (2016) prokázala statisticky významný efekt na prevenci poranění perinea i snížení rizika operačního vaginálního porodu po používání pomůcky.

Rozdíl ve výsledcích byl velký – skupina maminek cvičících s Aniballem měla neporušenou hráz v 43,1% případech, přičemž v kontrolní skupině maminek bez přípravy s Aniballem bylo bez poranění pouze 14,1% žen. Kompletní publikaci studie najdete zde.


Ze studie Předporodní cvičení s pomůckou Aniball® u nullipar neredukuje riziko avulze levatoru ani během porodu, ale snižuje riziko provedení epiziotomie a porodního poranění hráze (Aniball MNO 2017), Fousek et al., BMC Pregnancy & Childbirth 2021, submitted, vyplývá, že cvičení s pomůckou Aniball od 36. t.t. u žen rodících hlavičkou po 37+0 bez použití vaginální extrakční operace snižuje výskyt epiziotomií a celkového počtu porodních poranění:

  • Porodní poranění – celkem 80 vs. 97%, RR (95 % CI): 0,82 (0,72 – 0,94), p = 0,005
  • Porodní poranění – epi. mdl. l. dx. 34 vs. 59 %, RR (95% CI): 0,58 (0,39 – 0,86), p = 0,01
Aniball je zdravotnický prostředek. Všechny informace jsou obsaženy v návodu k použití, který je dostupný zde.

Prohlašuji, že:

 

  1. jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou oprávněnou zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat;
  2. jsem se seznámil s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu (1.);
  3. pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem obeznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny výlučně odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Aniball je zdravotnický prostředek. Všechny informace jsou obsaženy v návodu k použití, který je dostupný zde.