Limitovaná sleva 25%. Nakupujte zde!

Pro odborníky

Klinické studie

Z prospektivní studie Investigating antenatal pelvic floor training using a vaginal balloon device in Czech women (Zkoumání předporodního tréninku pánevního dna pomocí vaginálního balonku u českých žen), Fousek et al., British Journal of Midwifery 2023, vyplývá, že cvičení s Aniballem od 36. t.t. u žen rodících hlavičkou v termínu snižuje výskyt epiziotomií (případy: 34% vs kontroly: 59%; P=0.007).


Fousek K. (karel.fousek@volny.cz) et al.

Department of Obstetrics and Gynecology, Ostrava City Hospital, Czech Republic

Aniball Klinicka Studia

Nezávislá klinická studie Antepartální možnosti prevence epiziotomie a ruptury hráze při porodu (2016) prokázala statisticky významný efekt na prevenci poranění perinea i snížení rizika operačního vaginálního porodu po používání pomůcky.

Rozdíl ve výsledcích byl velký – skupina maminek cvičících s Aniballem měla neporušenou hráz v 43,1% případech, přičemž v kontrolní skupině maminek bez přípravy s Aniballem bylo bez poranění pouze 14,1% žen. Kompletní publikaci studie najdete zde.

 


Aniball je zdravotnický prostředek. Všechny informace jsou obsaženy v návodu k použití, který je dostupný zde.

Prohlašuji, že:

 

  1. jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, tedy osobou oprávněnou zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro předepisovat nebo vydávat;
  2. jsem se seznámil s definicí odborníka uvedenou v předchozím bodu, tedy bodu (1.);
  3. pro případ, že nejsem odborníkem, pak jsem obeznámen s riziky, kterým se vystavuji v důsledku možného chybného vyhodnocení informací, které jsou určeny výlučně odborníkům, přičemž tato rizika zcela akceptuji.
Aniball je zdravotnický prostředek. Všechny informace jsou obsaženy v návodu k použití, který je dostupný zde.