To, jakým způsobem se ženy se strachem z porodu poperou, hodně záleží na jejich osobnosti a povaze. Dle postřehu porodníků a psychologů se v tomto ohledu dělí do tří skupin.

 

1. Obejíti strachu

První skupina těhotných se jednoduše pokouší strach obejít. Tyto ženy se v průběhu těhotenství chlácholí argumenty, že porod je přece běžná věc a že to určitě nějak přežijí. Plánovitě se vyhýbají přílivu informací. Faktem je, že rodičky tohoto typu bývají posléze skutečným průběhem porodu zaskočené.

 

2. Důkladné studium

Druhá skupina žen volí přesně opačnou taktiku. Chtějí dopředu vědět o všem, co je při porodu může potkat. Shánějí si informace všude, kde je to možné, a způsob svého porodu vnímají jako otázku své volby.

 

3. Bez rozhodování

A konečně třetí skupina žen se se strachem z porodu vyrovnává tím, že se raději rovnou svěří do péče vyspělé medicíny, která mnohé otázky, o nichž tu je řeč, řeší bez přímého rozhodování rodičky – prostě tak, že zodpovědnost za porod, a tedy i jeho aktivní vedení, převezmou na svá bedra lékaři a jejich technika.

 

Vítězem se stává..

Nutno říci, že jako nejefektivnější i nejprozíravější z uvedených způsobů snahy o zvládání strachu z porodu se jeví ten druhý, mimo jiné i proto, že porod je v dnešní době pro valnou většinu dosud nerodivších žen velkou neznámou. Zatímco dříve bylo normální rodit doma, takže mladé dívky sbíraly cenné zkušenosti při porodech svých příbuzných či kamarádek, dnes již porod není součástí běžného života. Zmizel za zdi zdravotnických zařízení a zprávy o něm, které pronikají na veřejnost, se nezřídka podobají přehnaně optimistickým nebo naopak hrůzostrašným historkám a mýtům typu: zaplatila si císařský řez. Není tedy nad to se na porod pořádně připravit a strach z porodu eliminovat.

 

Kosfeld

Barbara Kosfeld, MA, MSc., MBA, přední německá porodní asistentka:

„Aniball je výborná podpora psychologické stránky věci – aby se žena zbavila strachu z velikosti „předmětu“, který bude procházet. Stejně tak je toto cvičení důležité po porodu –  zpevnění svalstva. Je to užitečná pomůcka a vzhledem k tomu, že jde o naprosto nenásilnou formu cvičení, není se čeho bát.“